achtergrondafbeelding

Dijken open of dicht voor motorrijders?

Rechter verwerpt dijkverbod, gemeente in hoger beroep

28 apr 2018, 15:50  •  Nieuws  •  Door Wim Otten

Lekker toeren over slingerende dijken door het rivierengebied. Voor motorrijders was dat echter sinds september 2016 no go op zater-, zon- en feestdagen, maar de rechter heeft een verbod in de Lingewaard nu nietig verklaard. Dan zou je zeggen dat je met je motorfiets weer de dijk op mag, toch?

Hoger beroep: dijkrijverbod niet van de baan

De gemeente Lingewaard wil de dijken in de gemeente toch dicht houden voor motorrijders. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 13 maart 2018. Door het hoger beroep is het dijkrijverbod dus nog niet definitief van de baan.

Motorrijdersclub KNMV dreigt met kort geding

De KNMV (Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging) meldt op zijn site dat op basis van de uitspraak van de rechtbank Gelderland motorrijden op de dijk zou mogen. ‘De Betuwse gemeente moet eventuele nog aanwezige beperkingen voor motorrijders opheffen. Via een advocaat roept de KNMV de gemeente daarom op om de motorverbodsborden af te plakken of te verwijderen. Desnoods via een kort geding bij de Raad van State.’

Hoe het tot een rijverbod op dijken kwam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard heeft op 26 september 2016 besloten dat de dijken in de gemeente op zaterdag, zondag en feestdagen moeten worden gesloten voor motorrijders. Dat zou nodig zijn voor de verkeersveiligheid en tegen de overlast. De KNMV en de Motorrijders Actie Groep (MAG) hebben hiertegen bezwaar gemaakt. Lingewaard heeft dit bezwaar ongegrond verklaard. De KNMV en de MAG zijn vervolgens naar de rechter gestapt.

Waarom de rechter anders oordeelt

De rechtbank heeft het beroep van de KNMV en MAG gegrond verklaard en het verkeersbesluit herroepen. De rechtbank vindt dat onvoldoende onderzoek is gedaan waaruit zou blijken dat het verbod enig belang dient. ‘Uit het dossier en uit wat ter zitting is gezegd, begrijpt de rechtbank dat het verkeersbesluit vooral is gebaseerd op de mening van individuele raadsleden binnen de gemeente. Die vinden dat bewoners langs de dijken in de weekenden en op feestdagen te veel overlast ondervinden van de motorrijders. Dat vindt de rechtbank geen goede basis voor het genomen besluit’, zo staat in het vonnis.

Onderzoek naar overlast

De rechtbank twijfelt of onderzoek naar geluidsoverlast zin heeft. ‘Dergelijk onderzoek zal veel tijd kosten en de uitkomst daarvan is op dit moment onzeker. Als de rechtbank het verkeersbesluit in stand zou laten tot het college voldoende onderzoek heeft gedaan, zou dit lange tijd voor rechtsonzekerheid zorgen. Dat vindt de rechtbank niet wenselijk. Daarom is het verkeersbesluit herroepen. De motoren mogen in de weekenden en feestdagen weer rijden op de dijkwegen.

Dat smaakt naar meer…

Dan zou je toch zeggen als motorrijder dat je vanaf nu gewoon de dijk op mag op zaterdag, zondag en feestdagen. De borden staan er echter nog steeds. Waar die staan? Bij de dijken in Lingewaard langs de Nederrijn en de Waal tussen Arnhem en Nijmegen. Het vonnis van de rechtbank betekent overigens wel dat (dijk)rijverboden voor motorrijders in andere gemeenten ook met succes zijn aan te vechten. Onlangs is dan ook een groep motorrijders naar de bestuursrechter gestapt om een rijverbod op de Lekdijk bij Lopik van tafel te krijgen.

Share Tweet Share Share E-Mail